Privacy policy

De Maas Fashion B.V., gevestigd aan De Maas 17C 5684 PL Best, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wanneer u een bezoek brengt aan www.mllnr.nl (de “website”), een bestelling plaatst via de website, of met ons communiceert via sociale mediapagina’s en e-mail, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze kennisgeving lichten wij toe welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom en wat we ermee doen.

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het moment van plaatsen van de herziene privacyverklaring op onze website.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Maas Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken:

1.1 Bestellingen op de website

Indien u een bestelling plaatst op onze Website verzamelt en verwerkt De Maas Fashion B.V. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoongegevens
 • Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord (enkel bij het aanmaken van een klantprofiel)
 • Adresgegevens: factuur- en verzendadres
 • Betaalgegevens: De gekozen betaalwijze, het bankrekeningnummer (IBAN) of de creditcardgegevens

1.2 Klantenservice en communicatie

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw contactgegevens en de inhoud van de communicatie. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via sociale media) verschillen. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat De Maas Fashion B.V. geen invloed heeft op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en hun gegevensverwerkingspraktijken.

1.3 (digitale) marketinginitiatieven

De Maas Fashion B.V. legt gegevens vast, die u in het kader van (digitale) marketinginitiatieven aan ons verstrekt. De Maas Fashion B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld:

 • Nieuwsbrieven, promotionele communicatie of aanklikbare links in een e-mail
 • Gepersonaliseerde ervaring en verbetering van online ervaring
 • Gepersonaliseerde gerichte reclame
 • Deelname aan wedstrijd of win-acties

1.4 het bezoeken van de Website

Indien u onze Website bezoekt verzamelt en verwerkt De Maas Fashion B.V. de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie over uw websitebezoek, zoals uw surfgedrag, IP-adres, webbrowser en het besturingssysteem.

De Maas Fashion B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De persoonsgegevens worden gebruikt om de Website te verbeteren en gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Meer informatie over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken is opgenomen in onze cookieverklaring.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Maas Fashion B.V. verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Maas Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De Maas Fashion B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • De Maas Fashion B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

De Maas Fashion B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij geven uw gegevens in beginsel alleen door, wanneer:

 • U hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn, in het bijzonder wanneer wij verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een autoriteit

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketing-consultancy bedrijven
 • Sociale media

Meer informatie over de manier waarop de sociale media kanalen uw persoonsgegevens verwerken is te raadplegen via onderstaande links:

Via tracking cookies wordt bijgehouden welke websites u bezoekt op het internet om een persoonlijk profiel op te kunnen bouwen. De informatie dient enkel om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn voor u.

De tracking cookies kunnen door de volgende derden worden geplaatst:

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De Maas Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zorgen voor adequate maatregelen om de beveiliging van onze data te waarborgen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen het onbevoegd verkrijgen van kennis door derden.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Bekijk hier uw rechten met betrekking tot cookies via onze cookieverklaring.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Maas Fashion B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mllnr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

De Maas Fashion B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

7. Hoe wij onze persoonsgegevens beveiligen

De Maas Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.